HemOm GeoVerkstanKontaktLogga in
Om GeoVerkstan
Kompetens
Branschengagemang

GeoVerkstans engagemang i branschen


GeoVerkstan medverkar arktivt i följande brasnchorganisationer, med målsättningen att bidra till branschens utveckling.

Mer information om respektive aktivetet/organisation hittar du på resepketive hemsida.


Svenska Geotekniska Föreningen, SGF
- Styrelseordförande
Håkan 2005-2009
Gunilla 2013-2018
- Sammankallande för SGF Standarder
- Sektion jord - sektionsordförnade 2019-2023

SIS-TK 183/Knutpunkt Geostandarder
- Ordförande och sammankallande

CEN-TC 250/SC7/Eurokod
- Vice ordförande CEN-TC 250/SC7/Eurokod
- PT-ledare för nästa generation av EC7 del 1
- PT-medlem för nästa generation av EC7 del 2
- TG-ledare inom arbetsgrupp för plattgrundläggning
- TG-ledare för framtagande av Guideline - Ground Model 

CEN-TC 341/Geoteknisk undersökning och provning
- Svensk representant
- CPT-expert

ISO-TC 182/Geoteknisk undersökning och provning

- Svensk representant
- CPT-expert
Utskriftsvänlig sida
GeoVerkstan Sverige AB • www.geoverkstan.se • 0300-68 68 20
Provided by Webforum