Veckans Tanke - Arkiv

 2016-33    "Tools are great! But giving people tools, without first changing their mindset is useless"
Steve Schapiro
 2016-20   "Realize that if you have time to whine and complain about something, then you have the time to do something about it."
 2015-40    Jag kanske ogillar din åsikt, men jag försvarar din rätt att uttala den. – Voltaire
 2015-37    "Problemet är inte de onda människorna, utan de goda människornas tystnad."
Martin Luther King
 2015-02   "Den som väntar på ett tillfälle förlorar tid. "
Giardano Bruno
 2014-jul    Four things that never will return:
- A launched Arrow
- A spoken word
- A neglected opportunity
- A lived life

Okänd