VerktygGeoVerkstan använder bl.a. följande verktyg för analyser och beräkningar:

                                   
SLOPE/W  
www.geo-slope.com

                                    
Novapoint GS Presentation
- Autograf  - Nova Point GeoSuite 
www.vianova.se/Bransch/Geoteknik

   
PLAXIS   
www.plaxis.nl


Autocad Civil 3D