Publikationer
Nedan listas några av de publikationer där GeoVerkstans medarbetare är huvud- eller medförattare:

Handböcker och standarder:

Y, Rogbeck, C. Alén, G. Franzén, A. Kjeld, K. Odén, H. Rathmayer, A. Watn, E. Öiseth (2004) "Armerad jord och fyllning - Nordisk vägledning", SGF rapport 2:2004

Franzén, G. Åhnberg, H. Erlingsson, S. Lindh, P. (2012) "Kunskapsdokument Terrasstabilisering", VTI rapport

SS-EN 14490 Execution of special geotechnical works -  Soil Nailing

SS-EN ISO 22476-2 Geoteknisk undersökning och provning - fältprovning - del 2: Hejarsondering


IEG:s tillämpningsdokument:

H. Eriksson, H. Garin (2008) "Tillämpningsdokument Grunder", IEG Rapport 2:2008 ISBN: 978-91-85647-20-0

H. Garin, H. Eriksson, B. Möller, B, Westerberg, (2008), "Tillämpningsdokument Dokumenthantering", IEG Rapport 4:2008, ISBN: 978-91-85647-20-4

H. Garin, B. Möller (2010), "Rapportering av geotekniska fältundersökningar (jord) - omfattning och fältprotokoll", IEG rapport 2:2010, ISBN 978-91-85647-31-6

C. Hulthén, U. Högsta, P-E Bengtsson, G. Franzén, R. Larsson (2010) "Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar", IEG rapport 4:2010, ISBN 978-91-85647-33-0
 
U. Bergdahl, L. Hall, G. Franzén, H. Möller,(2010) "Tillämpningsdokument EN 1997-1 kapitel 6, plattgrundläggning" IEG rapport 7:2010, ISBN: 978-91-85647-25-5


H. Garin, G. Franzén, L. Moritz, M. Karlsson, L. Eriksson (2010), "EN 1997-2 Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2 Marktekniska undersökningar - Tillämpningsdokument", IEG rapport 10:2010, ISBN 978-91-85647-39-2


Rapporter forsknings- och utvecklingsprojekt:

Franzén, G, S. Deix, B. Verhaeghe, U. Blume, C. Barreira, S. Phillips (2012) "Transport Research Infrastructure Roadmap", DETRA-report (Developing the European Transport Research Alliance), EC-project, grant agreement 266051

Franzén, G, Norling-Mjörnell, K (2002) "Beständighet för dragbelastade förankringar i jord", Vägverket/Banverket, SCC-rapport

Franzén, G. (1998) ”Soil Nailing - A Laboratory and Field Study of Pullout Capacity”, Ph D thesis Chalmers University of technology

Dueck, A; Garin, H (1995) "Pressometerförsök i fast lera och lermorän", SBUF projekt, TVGT-3022.

Franzén, G. (1992) ”Efficient Identification of Noncircular Slope Failure Surface”, MSCE thesis, University of Washington, Seattle

Benkel, L. Franzén G. (1990) ”Rockproperties, a litterature survey with focus on the effect of temperature” MSCE thesis, Chalmers University of technology


Konferensartiklar:
 

G. Franzén, H. Stille (2008), "Europastandarder en gemensam plattform för utveckling", Nordiskt Geotekniker möte

Y. Rogbeck, C. Alén, K. Odén, G. Franzén, A. Kjeld, E. Øiseth (2004) “Nordic guideline for reinforced soils and fills”, Proc. 3th International Conference on Geosynthetic, EuroGeo3, Munich.

Y. Rogbeck, C. Alén, K. Odén, G. Franzén, A. Kjeld, E. Øiseth (2004) ”Vägledning armerad jord”, Nordiskt Geotekniker Möte, Ystad

T. Dahlin, M. Palm, H. Garin (2004), "Combined Resistivity Imaging and RCPT for Geotechnical Pre-investigation", Nordiskt Geotekniker Möte nr 14  

Franzén, G. Jendeby, L. (2001) "Prediction of Pullout Capacity of Soil Nails", Proc. 15th International conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Istanbul, sid 1743

Franzén, G. Jendeby, L. (2000) "Pullout Capacity of Soil Nails", Proc. 4th International conferenceon ground improvement geosystems, Helsingfors, sid 347-354


Wassenius, J. Franzén, G. (2000) "Vertikaldränering och förbelastning", Nordiskt Geotekniker Möte, Helsingfors, sid 487-496

 
Franzén, G. Spetz, T. Sällfors, G. (1999) ”Settlement of sewer pipes in soft clay installed in a trench” Proc. International Symposium on Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground – IS TOKYO ’99, Tokyo, sid 625-630


Artiklar i Branschtidningar:

G. Franzén, H. Garin, H. Möller (2013) "Att välja släntlutning - väger ekonomin tyngre än arbetsmiljön", AMA-nytt 1:2013

G. Franzén, L. Hintze (2009) "Kompetensmatris ett nytt kvalitetsverktyg - Nätverket Svensk Grundläggning", Bygg & Teknik, Nr 1. 44-49


G. Franzén, (2009) "Eurokod 7 - ur ett fågelperspektiv", Bygg & Teknik, Nr 1. 44-45

M. Karlsson, L. Moritz, Franzén, G (2008) "Europastandarder - en plattform för samverkan", Bygg & Teknik, Nr 1. 61-63

G. Franzén (2008), "Eurokod kan bli en ren vinst - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik", V-byggaren, Sept.

G. Franzén, W. Raanka, H. Garin, L. Hintze  (2008) "Utbildning en nyckelfaktor för utveckling - Nätverket Svensk Grundläggning", Bygg & Teknik, Nr 1. 44-49

G. Franzén, (2006) "Europastandarder en möjlighet eller onödigt påfund", Bygg & Teknik, Nr 1

Franzén, G. Jendeby, L. (1999) ”Jordspikning – ett ekonomiskt alternativ att stabilisera slänter”, Bygg & Teknik, Nr. 1, sid 52-563