HemRådgivningAnalysProjektledning/GeoUtbildningOm GeoVerkstanKontaktLogga in
Projektledning/Geo

GeoVerkstan arbetar med Projektledning/Geo

GeoVerkstan erbjuder:
- Projektadministration
- Granskning
- Geoteknisk kontroll och uppföljning
           

Exempel på arbetsuppgifter
- Beställerens geotekniska projekteringsledare
- Samordning med närliggande teknikgrenar
- Granskning och kontroll av projekteringshandlingar
- Beställarens ansvarige geotekniker i entreprenadskedet
- Granskning och kontroll av arbetsberedning från entreprenör
- Kvalitets uppföljning

          
GeoVerkstan arbetar med följande tillämpningar:
- Väg/järnväg
- Anläggning
- Hamn
- Hus/industri
 

 
 Film från Valdemarsvik - KC-pelarförstärkning inför
saneringsarbete.

Referensuppdrag aktuella
- Västlänken, Samordningsansvarig för Trafikverkets tekniska specialister Geoteknik samt GK3 process Geoteknik
- BIG - Branschsamverkan i Grunden - Koordinator
Utskriftsvänlig sida
GeoVerkstan Sverige AB • www.geoverkstan.se • 0300-68 68 20
Provided by Webforum