HemRådgivningAnalysProjektledning/GeoUtbildningOm GeoVerkstanKontaktLogga in
Analys

GeoVerkstan arbetar med analys

GeoVerkstan erbjuder:
- Geoteknisk utredning
- Geoteknisk undersökning inklusive redovisning 
  (i samverkan med externa fältföretag)
- AMA-beskrivningar
- Preliminär dimensionering Geokonstruktioner
- Utvecklingsuppdrag
  Exempel på frågeställningar:
- Vilken grundläggningsmetod är lämpligast (teknik, hållbarhet och ekonomi)?
- Är jordspikning, armerad jord, KC-pelare, terrasstabilisering bättre alternativ?
- Finns det risk för skred? Om ja, vilka åtgärder krävs?
- Klarar befintliga konstruktioner nya krav (normer, laster, klimat, användning...)?
- Hur stora blir sättningarna? Skapar det problem?GeoVerkstan arbetar med följande tillämpningar:
- Anläggning
- Hus/industri
- Hamn
- Bro
- Väg/järnväg
- Släntstabilitet

   
 Referensuppdrag aktuella
- Oskarshamn, Storskogens deoponi
- Älvstranden
  (utredning för detaljplan)
- SC7 T6 - Team member "Next generation Eurocode 7 coordination all three parts"
- SC7 T3 - Team member "Next generation Eurocode 7 part 2 - Ground investigation"

           

Utskriftsvänlig sida
GeoVerkstan Sverige AB • www.geoverkstan.se • 0300-68 68 20
Provided by Webforum